Taidatte jo kyllästyä näihin kasvoihin, mutta lisää vain tulee 29Faces2015September haasteeseen .

Kasvot 11 

      IMG_4533.jpg