Sain valmiiksi yhden ristipistotyönAikaisemmin jo tein viimeisen piston suojelusenkeli -työhön, joka oli paljon isompitöinen kuin edellä kuvattu